Contacte

Vota

Segons la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d'octubre, per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consell escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, aquest 2 de novembre comença tot el procés per renovar una part dels membres del consell de la nostra LLar. 

Recordeu que el consell escolar és l'òrgan col.legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  A la Llar hi ha representants de diferents sectors: direcció, personal educatiu, pares i mares i ajuntament. És important la implicació de tots i totes.

 

Calendari del procés electoral:

Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021.

Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021.

Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de desembre de 2021.

 

Famílies, us informarem oportunament de tot el procés i de com podeu presentar la vostra candidatura!