Contacte

Horaris         

w-rellotge
L’horari normal de funcionament del centre és: matí, de 9 a 12 h i

tarda, de 15 a 18 h.

A part d’aquests horaris hi ha uns marges d’entrada i de sortida
 
Matí :   entrada, de 8.30 a 9.30 h, límit                                  
            sortida, d’11.45 a 12.30 h, límit
 
Tarda : entrada, de 14.30 a 15.30 h, límit
            sortida, de 17.00 a 18.30 h, límit                        A partir del setembre 19 la sortida serà de les 16.45 a les 18.30
 
És molt important respectar aquests horaris per:
  • Possibilitar un ambient estable de convivència i de treball en els diferents grups.
  • Permetre a les educadores dedicar-se plenament als infants sense interrupcions innecessàries.
 
Tots els infants de P1 i P2 haurien d’entrar abans de les 9.30 del matí, excepte si hi ha alguna causa justificada, perquè a partir d’aquesta hora es fan les activitats col·lectives a les aules. 
 
L'horari de P0 també podrà ser de matins i tardes i podrà ser flexible (entrar més tard de l'horari límit i recollir-los abans de l'horari d'obertura)
 
 
(Recordeu que també hi ha el servei de menjador per aquelles famílies que estigueu interessades)