Contacte

Equip educatiu curs 2018-2019

L'equip educatiu, actualment, està format pels següents professionals:

  • 7 educadores tutores
  • 5 persones de suport
  • 1 directora