Contacte

Horaris 

El curs 2022-2023 hi haurà canvis en l'horari:

L’horari de funcionament del centre serà de 8.00 a 12.30 h i de 14.30 a 17.30 h.

Hi haurà uns marges d’entrada i sortida*: Matí: entrada de 8.00 a 9.30 h i sortida d’11.45 a 12.30 h. Tarda: entrada de 14.30 a 15.30 h i sortida de 16.45 a 17.30 h.

*Aquests marges són orientatius, sempre es podrà fer horari flexible (entrar més tard de l’horari límit i sortir abans de l’horari d’obertura).

Horari curs 21-22 

w-rellotge
L’horari de funcionament del centre és: matí, de 08.30h a 12.30h i tarda, de 14.30h a 18.30h. 

Tenim uns marges d’entrada i de sortida
 
Matí :   entrada, de 8.30h a 9.30 h, límit                                  
            sortida, d’11.45h a 12.30 h, límit
 
Tarda : entrada, de 14.30h a 15.30 h, límit
            sortida, de 16.45h a 18.30 h, límit                 
 
És molt important respectar aquests horaris per:
  • Possibilitar un ambient estable de convivència i de treball en els diferents grups.
  • Permetre a les educadores dedicar-se plenament als infants sense interrupcions innecessàries.
 
Tots els infants de P1 i P2 haurien d’entrar abans de les 9.30h del matí, excepte si hi ha alguna causa justificada, perquè a partir d’aquesta hora es fan les activitats col·lectives a les aules. 
 
L'horari de PO podrà ser flexible (entrar més tard de l'horari límit i recollir-los abans de l'horari d'obertura).
 
 

Jornada curs 21-22    

Hi ha la possibilitat de fer jornada sencera o mitja jornada. Les opcions d’horaris per la mitja jornada serien:

  • Jornada de matí:      8.30h a 12.30h matí (4 hores màxim)
  • Jornada tarda:          14.30h a 18.30h tarda (4 hores màxim). 

 

Hi ha també la possibilitat de fer menjador sigui quina sigui la jornada. Els trams serien:

  • Jornada matí + menjador. El preu seria quota mensual de mitja jornada + preu menjador. S’haurien de venir a buscar a les 14.30h com a màxim. Si es volgués allargar l’horari de recollida fins a les 15.00h seria amb un cost suplementari, pendent d’aprovació, de 20€/mes.
  • Menjador (haurien d’arribar a les 12.00h matí ) + jornada tarda. El preu seria quota mensual de mitja jornada + preu menjador.