Contacte

Horaris curs 22-23 w-rellotge.jpg

Aquest curs hi ha hagut un canvi en els nostres horaris.

L’horari de funcionament del centre serà de 8.00 a 12.30 h i de 14.30 a 17.30 h.

Hi ha uns marges orientatius d’entrada i sortida*:

Matí: entrada de 8.00 a 9.30 h i sortida d’11.45 a 12.30 h.

Tarda: entrada de 14.30 a 15.30 h i sortida de 16.45 a 17.30 h. 

(Cal tenir present que els alumnes d’I2 que fan només el tram d’horari gratuït podran entrar, al matí, a partir de les 09:00 h i sortir, com a màxim, a les 12.30 h. A la tarda, podran entrar a partir de les 15.00 h i sortir, com a màxim,  a les 16.30 h).

*Sempre es podrà fer horari flexible (arribar més tard de l’horari d'entrada  i sortir abans de l’horari de tancament).

 

Jornada curs 22-23    

Hi ha la possibilitat de fer jornada sencera o mitja jornada. Les opcions d’horaris per la mitja jornada serien:

  • Jornada de matí:      8.00h a 12.30h matí (4,5 hores màxim)
  • Jornada tarda:          14.30h a 17.30h tarda (3 hores màxim). 

 

Hi ha també la possibilitat de fer menjador sigui quina sigui la jornada.