Contacte

Quotes

CURS 2020-2021  (aprovades per Junta de Govern Local 01/06/20)

 • Matrícula: 65 €
 • Material i assegurança: 40 € (es repartiran en dos terminis 20 € mes de novembre i 20 € mes de març ).
 • Ensenyament P0, P1, P2 (jornada matí i tarda): 165 €, per als empadronats i residents a Cassà, Sant Andreu Salou i Llambilles i 190 € per als no residents en les poblacions abans esmentades (11 mensualitats).
 • Ensenyament P0, P1, P2 (mitja jornada*): 108 € per als empadronats i residents a Cassà, Sant Andreu Salou i Llambilles i 136 € per als no residents en les poblacions abans esmentades (11 mensualitats).
 • S’aplicarà la mateixa quota que els veïns de Cassà, pel servei de la llar d’infants, a aquelles famílies que no estiguin empadronades a Cassà però que almenys  un membre treballi al poble.

 * La mitja jornada serà de matins (màxim 4 hores, de 08.30 a 12.30 h) o de tardes (màxim 4 hores, de 14.30 a 18.30 h)

 Bonificacions:

 • 20% de descompte en el preu de la quota d'ensenyament quan d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental.  (S'ha de presentar una instància a  l'Ajuntament).
 • 20% de descompte quota per al 2n o darrer germà inscrit simultàniament.

 Les quotes d'ensenyament són mensuals de setembre a juliol i no es tindran en compte els dies d’assistència. 

La manca de pagament de dues mensualitats implica la pèrdua del dret d’assistència, després d’una notificació prèvia per escrit a la família.

Els rebuts mensuals es passaran a principi de mes.
 
 
Hi haurà la possibilitat de que aquelles famílies que deixin l'infant al matí+menjador tinguin l'oportunitat de recollir-lo de les 14.30h a les 15.00h amb un cost suplementari de 20€/mes.
 
 
 
 

CURS 2019-2020 

 • Matrícula: 68 €
 • Material i assegurança: 68,€ (es repartiran en dos terminis).
 • Ensenyament P0, P1, P2 (jornada matí i tarda): 178 €, per als empadronats i residents a Cassà, Sant Andreu Salou i Llambilles i 315,06 € per als no residents en les poblacions abans esmentades (11 mensualitats).
 • Ensenyament P0, P1, P2 (mitja jornada*): 107 € per als empadronats i residents a Cassà, Sant Andreu Salou i Llambilles i 189,39 € per als no residents en les poblacions abans esmentades (11 mensualitats).
* La mitja jornada serà de matins (màxim 4 hores, de 08.30 a 12.30 h) o de tardes (màxim 4 hores, de 14.30 a 18.30 h)
 
 Bonificacions:
 
 •  20% de descompte en el preu de la quota d'ensenyament quan d'acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa o monoparental.  (S'ha de presentar una instància a  l'Ajuntament).
 • 20% de descompte quota per al 2n o darrer germà inscrit simultàniament.
 
Les quotes d'ensenyament són mensuals de setembre a juliol i no es tindran en compte els dies d’assistència. 
 
La manca de pagament de dues mensualitats implica la pèrdua del dret d’assistència, després d’una notificació prèvia per escrit a la família.
 
Els rebuts mensuals es passaran a principi de mes.
 
 
Hi haurà la possibilitat de que aquelles famílies que deixin l'infant al matí+menjador tinguin l'oportunitat de recollir-lo de les 14.30h a les 15.00h amb un cost suplementari de 20€/mes.
 

 
Els preus de menjador són a dins de l'apartat de la nostra pàgina web "Què us oferim" i subapartat "Serveis"