Contacte

w IMG 8668 

El menjador s'inicia aquest dilluns 6 de setembre per aquells infants que ja venien el curs passat a la nostra escola. Els infants que han arribat per primera vegada a la nostra Llar podran fer ús del servei a partir del dilluns 13 de setembre (sempre que estiguin ben adaptats).

Els menús estan penjats a la nostra web (apartat "Què us oferim", subapartat "Serveis")

 

 El servei d'àpats serà CAPGIR GESTIÓ DE SERVEIS, S.L.