Contacte

w pdf web consell escolar page 0001 1 

S’ha iniciat el procés per renovar una part dels membres del nostre consell escolar (RESOLUCIÓ EDU/3014/2023, de 30 d’agost, per la qual s'estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics).

El consell escolar és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.  A la nostra Llar hi ha representants de diferents sectors: personal educatiu, pares/mares/tutors legals alumnes, ajuntament i direcció. Aquest curs hem de renovar els dos membres del sector de pares/mares/ tutors legals i un membre del sector de personal educatiu. Un dels membres del sector de pares/mares/tutors legals serà elegit per l’AFA i l’altre el podran elegir entre tots els pares/mares/tutors legals de la Llar.

Calendari de la convocatòria

Qui vulgui presentar la seva candidatura com a representant del sector de pares/mares/tutors legals ho haurà de fer per escrit  a dins del termini establert (s’haurà d’emplenar un document que podeu demanar a la direcció de la Llar).

Qui vulgui actuar com a supervisor/a ho pot comunicar a la direcció de la Llar.

És important la implicació de tots i totes. Us animem a participar-hi =)

 

(Famílies, recordeu que us vam enviar tota la informació per correu electrònic)

Podeu trobar més informació a:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/