Contacte

Consell Escolar

És l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. En el Consell Escolar hi ha representats tots els col.lectius que intervenen en la comunitat educativa.

En el nostre Consell de la LLar tenim representants del personal educatiu, de pares i mares, de l'ajuntament i de direcció.

 

La seva funció principal és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre.

 

Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.