Contacte

Relació família-llar

La col·laboració entre  les famílies i les educadores del vostre fill o la vostra filla és una condició indispensable perquè tot funcioni i l'infant tingui un desenvolupament harmònic.
S'ha de recordar sempre que la Llar no té com a fita substituir l’acció educadora de la família, sinó complementar-la.
 
Algunes de les vies per poder establir i mantenir aquesta relació mútua són:
 • La presentació del curs escolar, a inici de setembre, la regidoria d'ensenyament, juntament amb la direcció del centre, us donarà la benvinguda a la nostra Llar.
 • El contacte diari, sempre es pot entrar a l'aula de l'infant per anar-lo a portar i per recollir-lo.
 • L'entrevista inicial amb l'educadora tutora del vostre fill o de la vostra filla a inici de curs.
 • La reunió d'aula a finals de setembre o principis d'octubre.  És donarà la informació de l’organització i dels objectius del curs.
 • L'entrevista amb les famílies que tenen infants a P2, abans que finalitzi el curs. Es farà una valoració global del temps transcorregut a la nostra Llar.
 • Les entrevistes amb l’educadora i/o la directora sempre que elles i/o vosaltres ho consideri oportú. És bo demanar qualsevol dubte, d'aquesta manera us podrem ajudar i orientar en tot allò que considereu necessari.w-informe
 • El petit informe de l’evolució del vostre fill o la vostra filla. És donarà a final de curs.
 • Les activitats de participació de les famílies. Al llarg de tot el curs ens podeu proposar activitats per venir a fer a la Llar. És un bon moment per compartir amb els infants i el personal educatiu de la Llar.
 • Els plafons i informació escrita. Molta informació estarà posada en els diferents plafons que hi ha a l'escola. S'ha de tenir present la informació escrita que hi ha en els papers del control d'esfínters i menjador (estan en sobres, posats a l'entrada de cada aula).
 • L’Associació de Mares i Pares (AMPA), a través d'aquesta entitat podreu col·laborar en la valoració de la tasca educativa i en la promoció d’activitats culturals o participar activament en les que s’organitzin. Si voleu més informació sobre l'AMPA podeu entrar en el seu blog.
 • El Consell Escolar.