Contacte

Equip educatiu curs 2021-2022

L'equip educatiu, actualment, està format pels següents professionals:

  • 8 educadores tutores
  • 6 persones de suport
  • 1 directora