Contacte

Grups d'infants curs 2023-2024

En total, actualment, som 121 infants a la nostra Llar (8 aules matí /6 aules tarda). 

 

 

AULA ZEBRES

(I0)

AULA LLEONS

(I1)

AULA ÀNECS

(I1)

AULA ELEFANTS 

(I1)

AULA CAVALLS

(I1+I2)

AULA CONILLS

(I2)

AULA GIRAFES

(I2)

AULA LLOROS

(I2)

INFANTS MATÍ

8  13  13  13  13  20 20  20

INFANTS TARDA

 4  0  13  13  13  20 20  0